top of page

Terms & Conditions (NL)

Seen most of my clients are Dutch and to avoid miscommunication, the terms and conditions (algemene voorwaarden) are listed below in Dutch. If you’re English and you have a question about anything stated- please feel free to contact me and ask. 

 

Fotograaf: Jessie Tichelaar (hierna, fotograaf)

Bedrijfsnaam: Rebel With A Camera

KvK: 81140614

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever (de klant), alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

 

Algemeen 

Jessie Tichelaar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Jessie Tichelaar behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden. 

 

De fotoshoot 

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden geannuleerd. Dit gaat in overleg tussen klant- en fotograaf en wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande datum besloten. Indien er voor het fotograferen op de door de klant gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt de klant zelf de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding. 

 

Annuleren

Een annulering kan alleen via telefonisch contact (telefonisch, schriftelijk beiricht) doorgegeven worden. Annuleren na een definitieve reservering is vanuit de klant alleen toegestaan door middel van een geldige reden. Deze reden wordt beoordeeld door Jessie Tichelaar. Geldige redenen voor het annuleren van een reportage zijn onder anderen: ziekte, noodgevallen, overlijden van naasten.

 

Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht: 72 tot 48 uur van te voren wordt 30% in rekening gebracht. 24 uur van te voren wordt er 50% in rekening gebracht. Minder dan 24 uur voor de fotoshoot wordt er 100% in rekening gebracht.

 

Betaling

De factuur wordt- tenzij er achteraf nog reiskosten of andere kosten verrekend moeten worden, voorafgaand aan de fotoshoot gestuurd. Deze factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst voldaan te zijn middels digitale betaling. Met voorkeur voorafgaand aan de fotoshoot zodat financiële details niet besproken hoeven te worden tijdens- of na de fotoshoot. Bij voorkeur voor contante betaling, neem contact op met de fotograaf. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend mits er een duidelijk akkoord is tussen beide partijen.

 

Eindproduct

De foto’s worden binnen 4 weken na de datum van de fotoshoot opgeleverd. In geval van vertraging, wat kan gebeuren bij onvoorziene noodgevallen e.d., communiceert de fotograaf dit schriftelijk naar de klant. Tegen betaling kunnen de foto’s ook eerder opgeleverd worden- vraag naar de mogelijkheden.

Fotograaf levert de beelden af in de door haar gehanteerde stijl. Foto’s worden bewerkt op onder meer kleur, contrast, licht, witbalans en uitsnede. Fotograaf past uitdrukkelijk geen extreme bewerkingen toe en verwijdert slechts storende elementen indien zij dit zelf nodig acht. Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop de klant geen invloed heeft. Foto’s kunnen niet in originele en/of onbewerkte vorm worden opgeleverd. Het bewerken van de foto’s door de klant zelf is niet toegestaan. 

 

Auteursrechten

De auteursrechten van de foto’s ligt ten allen tijden bij Jessie Tichelaar.

Wanneer de klant een samenwerking aangaat met Jessie Tichelaar, geeft de klant de fotograaf toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke- en commerciële doeleinden zoals social media kanalen, Rebel With A Camera website en blogs. Wanneer de klant specifieke foto’s niet online wilt terugzien dient hij/zij dit aan te geven bij de fotograaf.

 

Credits

De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken

bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.

Privacy

Jessie Tichelaar zal foto’s nooit zonder toestemming van de klant aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd van tevoren toestemming worden gevraagd. Insgelijks is het voor de klant niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming van de fotograaf. Jessie Tichelaar zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken. 

bottom of page